Naše mateřská škola

Identifikační údaje

Mateřská škola
Zavlekov 100
341 42 Kolinec

vedoucí učitelka: Pavla Přerostová
telefon: 420 376 396 237
e-mail: mszavlekov@seznam.cz

Naše mateřská škola

V  Zavlekově  na  malém  vršíčku  stojí  naše  jednotřídní  mateřská  škola.  Je  obklopena  velkou zahradou, za kterou se rozkládají zelené louky, úrodná pole, třpytící se hladiny rybníků a voňavé lesy, které nás denně lákají k návštěvám. Naše školka byla postavena v roce 1981 a v lednu 2003 se stala součástí právního subjektu ZŠ Zavlekov. Ve spolupráci se zřizovatelem Obecním úřadem v Zavlekově je postupně modernizována. Byla vyměněna nová okna, vchodové dveře a instalováno nové ústřední topení včetně kotle a sušáku na obuv dětí, když se vrátí z poznávání okolí. Děti mají k dispozici  moderní  nábytek  a  velký  výběr  kvalitních  hraček.  Jsme  vesnická  mateřská  škola respektující přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Zahrada byla nově obohacena o věž se skluzavkou, pohyblivý chodník a dvě pérové houpačky. Pro zajištění stinného místa pro děti byl na zahradu naší mateřské školy instalován prostorný altán.