Úvodní stránka

Albert Einstein

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Naše vzdělávací zařízení se nachází v centru malebné obce Zavlekov. Obec leží 16 km od Klatov a jsou k ní přidruženy obce Plichtice, Skránčice, Mladice a Vlčnov. Náš subjekt se skládá ze základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. V těsné blízkosti základní a mateřské školy nelze přehlédnout zříceninu staré tvrze ze 14. století a pozdně barokní kostel Nejsvětější trojice z roku 1773. 

Základní škola je malotřídní a vyučování žáků 1. až 5. ročníku zde probíhá ve dvou třídách. V rámci zkvalitnění vzdělávání realizujeme výuku některých předmětů samostatně pouze s jedním nebo se dvěma spojenými ročníky. Škola je vybavena interaktivními tabulemi a počítači, které slouží žákům při výuce většiny předmětů. Hojně také využíváme tělocvičnu a hřiště, a to nejen pro sportovní účely, ale i pro zájmovou činnost. V prostorech školní družiny se děti zabývají odpočinkovými činnostmi, např. kreativním tvořením, společnými hrami, sportem a poslechem hudby.

Mateřská a základní škola spolu úzce spolupracují v oblasti vzdělávací a výchovné. Jsou pořádána společná hudebně-dramatická vystoupení žáků k různým kulturním příležitostem obce, výlety, návštěvy divadel a exkurze. Žáci jsou vedeni k vzájemné toleranci a komunikaci, učí se aktivně pracovat ve skupině, naslouchat si, hodnotit se, ale také projevovat své postoje a názory. Díky tomu se bez obtíží začleňují do kolektivu a přechod z mateřské do základní školy bývá bezproblémový, jakož i následný přechod z prvního stupně malotřídní školy na druhý stupeň základní školy.

Naše mateřská škola, kterou navštěvují i nespádové děti, nabízí vzdělávání v prosvětlené prostorné  herně a místě, kde probíhají nejen pohybové aktivity.  Děti  mají  k dispozici pestrou nabídku kvalitních hraček a didaktických materiálů. Při společném prožívání příběhů dbáme na lidské hodnoty, samostatnost dětí a kladný přístup k tradicím na venkově. S nimi spjatá veřejná vystoupení ucelují naši spolupráci se základní školou a děním v obci. Při zpěvu jsou děti podle povahy písní doprovázeny na piano, kytaru nebo akordeon. Nejstarší věkové skupině je věnován prostor na Školandě, kde probíhá příprava dětí na vstup do základní školy.  Zahrada u mateřské školy skýtá herní prvky a pískoviště, k jejímu plotu přiléhá hřiště ZŠ. Obě varianty jsou využívány pro trávení času dětí venku.