Jídelní lístek ZŠ

Informace vedoucí školní jídelny

Cena jídla:

  • žáci ZŠ 1.- 4. roč. 28,- Kč
  • 5. roč. 30 ,- Kč

Placení obědů :

bezhotovostním převodem na účet organizace číslo účtu : 27-7279760227/0100. zálohově na daný měsíc do 20.dne toho měsíce. Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte bez lomítka( např 100101) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a měsíc za který je prováděna platba (např. Jan Novak zari 2018) Ve výjimečných případech lze provést platbu po dohodě u vedoucí školní jídelny paní Krbcové v MŠ.

Odhlašování obědů:

nejpozději do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky řediteli školy nebo vedoucí školní jídelny. Stravování žáků v době nemoci: podle par.32 zákona č. 395/1991 Sb. není možné, aby v době nemoci bylo žákům umožněno stravování nebo odnášení obědů v nosičích ze školní jídelny. Možnost odběru obědu do nosičů lze poskytnout pouze první den nemoci dítěte.