Co nabízíme

Aby se děti ve školce cítily jako doma – tj., aby se mateřská škola stala místem, kde je dítě spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi, takového jaký je.

Naším záměrem je dobře zajišťovat předškolní výchovu, dbát na:

 • respektování potřeb dětí
 • navázání pozitivního vztahu s každým dítětem
 • vytváření prostředí, kde se dítě cítí dobře, bezpečně a jistě
 • stanovení jasných pravidel soužití
 • zajištění plnění úkolů ŠVP a v každém momentě práce s dětmi myslet na to, že není podstatné jen učit nové poznatky, ale i na to s jakou se dítě potkává lidskou hodnotou, jaký prostor dostává pro rozvoj samostatnosti
 • na nabízení pestrých činností, aby se děti nenudily, neměly čas zlobit a měly příležitost objevovat a zjišťovat, co je baví, v čem se jim daří i jak je důležitá v životě spolupráce s ostatními

V našich společných příbězích se dětem snažíme nabízet takové činnosti, aby pro ně byly pestré a zajímavé a vše si mohly vyzkoušet.

Naše vzdělávací priority

 • respektování individuality dítěte
 • bezpečí a jistota
 • důvěra a tolerance
 • umět říci ne
 • kamarádské klima a komunikace
 • tvořivost a fantazie
 • vztah k přírodě, tradicím, k místu kde žijeme
 • hra
 • pohyb
 • četba – práce s knihou
 • zkoumání a objevování okolního světa
 • dbáme na dodržování pravidel
 • svobodná volba činností
 • nenásilné vedení dítěte
 • radostná, laskavá a vstřícná atmosféra
 • otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • rozvíjíme komunikativní schopnosti
 • naším hlavním partnerem pro spolupráci jsou rodiče