Základní škola

Malotřídní škola

Malá škola není handicap, ba naopak – díky přirozené a otevřené komunikaci, spolupráci a individuálnímu přístupu – „malotřídka“ lépe připraví na život!

Výhody naší školy:

  • existence školy na vsi zvyšuje její prestiž; škola k obci patří jako kostel, pošta, obchod i úřad
  • při přechodu do „velké“ školy žáci nemají sebemenší problémy s adaptací, jsou samostatnější a více ukáznění
  • individuální přístup vzhledem k malému počtu žáků ve třídě – naučí se pomáhat ostatním (mladším) dětem; zvládnou spolupráci; potlačí se soutěživost; pracují tak, aby se vzájemně nerušili
  • při vyučování se žáci častěji dostanou ke slovu, mají okamžitou zpětnou vazbu od učitele

Vše, výše uvedené, pomáhá dobrému klimatu ve třídě, formuje zdravé vztahy mezi dětmi a navozuje u dětí pocit bezpečí ve škole (rodinné prostředí).