Družina

Školní družina

Provoz školní družiny:         12,00 – 15,30

Vychovatelka:  Zuzana Tomšíková

Školní družina je součástí školy a sídlí v budově školy. Děti zde mohou prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole se svými kamarády. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí různými formami posilováno estetické cítění, odpovědnost za sebe a své chování k ostatním dětem i k vybavení a zařízení ŠD.

Během činnosti ve školní družině dbáme na individuální potřeby každého dítěte (odpočinek, hra,…), využíváme pobytu venku a na školním hřišti, během činností posilujeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost.