Rozhodnutí o přijetí dětí do prvního ročníku ZŠ a MŠ Zavlekov

Rozhodnutí

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Zavlekov, příspěvková organizace,  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Na školní rok 2019/2020  byly do 1. ročníku  Základní školy a mateřské školy Zavlekov  přijaty  děti, jimž byla při zápisu přidělena následující registrační čísla:

01/2019

02/2019

03/2019

                                                                                          

V Zavlekově 16.4.2019

Mgr. Václav Hnojský

ředitel školy

You may also like...