Vystoupení v rámci kroužku NÁBOŽENSTVÍ, 22.6.2023

Děti předvedly krásný výkon – příběh věnovaný Bohu. Dojatí rodiče byli samozřejmě přítomni. Velké poděkování patří jim, dětem, dále sestře Janě Hákové, která s dětmi vše nacvičila a vyučovala na zdejší škole náboženství. Proběhlo i dojemné loučení.

You may also like...