Den Země 2023

Projekt Den Země proběhl ve dnech 21.4. a 24.4. Děti sbíraly odpadky po Zavlekově, třídily odpad, ve skupinách řešily tématické úkoly a výtvarně tvořily. Velmi se snažily, takže jim naše planeta děkuje a zaslouženě dostaly sladkou odměnu a také medaile:-)

You may also like...