Termíny akcí roku 2018-2019

15.4.2019
Zápis do 1.ročníku ZŠ 14:30 - 16:30


16.4.2019
"Den Země" Nalžovské Hory


16.4.2019
15:00-16:30 Schůzka rodičů


18.4.2019
Velikonoční prázdniny


24.4.2019
Divadelní představení ve škole


2.5.2019
Zápis do MŠ

Informace

ZŠ a MŠ Zavlekov
tel. ZŠ 376 396 229
tel. MŠ 376 396 237
e-mail zszavlekov@seznam.cz
ředitel
Mgr.Václav Hnojský

Novinky

Databáze neobsahuje žádnou novinku.

Kalendář

<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

Anketa

souhlasíte se zavedením výuky angličtiny od 3. ročníku?


Celkem hlasovalo: 6727

Motto: Jan Amos Komenský
"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

* Informace pro rodiče na školní rok 2014 - 2015

Vydáno dne 24. 09. 2014 (1229 přečtení)

Vážení  rodiče,

 jsme  rádi, že Vaše děti  navštěvují  základní  školu  v Zavlekově. Pro Vaši  lepší  informovanost  jsme  připravili několik  informací  o naší  škole, jejích  vzdělávacích  aktivitách  a  organizaci  školního  roku.

 

Ohlédnutí  za  minulým  školním  rokem  2013 - 2014

Naši  školu  v minulém  školním  roce  navštěvovalo  23 žáků. Tento počet dětí nestačil na minimální naplněnost  tříd,což je dle zákona  na dvojtřídní školu 24 žáků,tudíž jsme museli žádat o povolení výjimky z počtu dětí na třídu a obec doplácela na nadnormativní výdaje na školu. 

 

Škola   se  od 1. ledna  2003  stala  právním  subjektem,který  sdružuje tyto  součásti

-základní  škola

-mateřská škola

-školní  družina

-školní jídelna   

 

Výsledky  vzdělávání

S vyznamenáním  zakončili  školní  rok 3 žáci pátého ročníku, 3 žáci čtvrtého ročníku, 5 žáků   třetího  ročníku,1 žák druhého ročníku a   6 žáků  1.ročníku. Všichni  žáci  splnili  učivo  předepsané  osnovami, tudíž postupují do dalšího ročníku.

Žádný žák  nebyl  klasifikován  2. nebo 3. stupněm  z chování, na  škole  nebyly  neomluvené  hodiny.

Do výuky v nepovinném předmětu  náboženství se  zapojilo  7  žáků.

Ve školním roce 2013 - 2014  ukončili docházku tři žáci  5. ročníku , kteří budou dále plnit školní docházku v Nalžovských Horách.

                                                          

Jakub Kirpal                                                           

Michael Pivko

Tereza MalátováVe školním roce 2013 - 2014 již neprobíhalo celonárodní testování znalostí  žáků 5.ročníků v Českém jazyce, Matematice a Anglickém jazyce. Škola si přesto nechala znalosti a dovednosti žáků v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a všeobecném studijním přehledu otestovat společností Scio.  Žáci naší školy dosáhli vynikajících výsledků a dostali se v hodnocení mezi nejlepších 10% škol v republice.

 

K zápisu  do  prvního  ročníku se v letošním roce dostavily děti, tudíž naše škola v letošním školním roce bude pokračovat jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky . Spojeny budou1. a2. ročník  a 3.,4. a 5. ročník.

 .

Během  školního  roku  děti  navštívily  4 divadelní  představení.Společně  s žáky

školy v Nalžovských Horách jsme  u příležitosti dne dětí  navštívili  zábavný  park  v Nepomuku. V únoru  byl přípraven,jako již tradičně,dětský  maškarní bál, výtěžek  byl  použit  na  částečné  financování  školního  výletu do Velhartic  a na návštěvu parku v Nepomuku. V červnu jsme se zúčastnili Dne Země v Nalžovských Horách a  proběhl  dětský  sportovní  den,za finanční  podpory  sponzorů a  vydatné  pomoci  rodičů.

 

 

 

Materiální  vybavení  školy

Do školy  byly  v květnu 2002  v rámci projektu  INDOŠ dodány  3 žákovské počítače

a  jeden  řídící  počítač. Tyto počítače jsou již zastaralé ,a pro výuku už nebyly dostačující. I další výpočetní technika ve škole byla zastaralá a byla nutná výměna.

Pro potřeby  tělesné  výchovy  byly  zakoupeny nové  míče.

Ve třídách jsou  výškově stavitelné lavice a židle ,takže má každý žák své samostatné ,oddělené pracovní místo.

Škola vstoupila do projektu EU peníze školám  a  pro zkvalitnění výuky škole od  roku 2012-2013 slouží  8 zcela nových multimediálních počítačů ovládaných dotykem a v každé  třídě je instalována interaktivní tabule umožňující  práci více žákům současně.

 Do školní družiny byly pořízeny nové hry,které budou sloužit pro  zábavu dětí.

V mateřské škole byla provedena oprava oplocení, úprava venkovního prostranství, na školní zahradě byly upraveny dopadové plochy u  dětského kolotoče, skluzavky a trojhrazdy.

 

Školní tělocvična  byla  využívána   v podvečerních  hodinách,hlavně v zimních  měsících  ke sportovním hrám. V odpoledních  hodinách  mají  žáci  možnost

provozovat v tělocvičně  bezkontaktní  sporty - přehazovanou, líný tenis apod.

 

Školní sportovní hřiště slouží  při hodinách tělesné výchovy a pro družinu,ale i pro děti z MŠ a je přístupné i pro veřejnost.

 

Během prázdnin proběhla rekonstrukce školní budovy , byla vyměněna všechna okna a dvoje vstupní dveře.

 

Školní rok 2014 - 2015

 

Základní informace o příspěvkové organizaci  ZŠ a MŠ Zavlekov

 

V letošním  školním  roce  navštěvuje  školu  ve  dvou třídách a pěti  postupných  ročnících  23 žáků.

 

- základní škola

1. ročník  -  4 žáci

2. ročník  -  6 žáků

3. ročník  -  1 žák

4. ročník  -   7 žáků

5.ročník   -   5 žáků

 

 

mateřská škola

Do mateřské školy  je  v letošním roce  zapsáno celkem 21 dětí.

Provoz MŠ  6.45 - 16 hod.

 

Složení  pedagogického sboru:

 

ředitel:                                        Mgr. Václav Hnojský

učitelé:                                       Mgr. Eva Rohrbacherová        tř. uč. 1. třídy

                                                     Zuzana Tomšíková    anglický jazyk                  

                                                     Mgr.Pavlína Jiříková    výchovně vzdělávací

předměty

Vychovatelka ŠD                    Zuzana Tomšíková

 vedoucí  učitelka MŠ            Pavla  Přerostová

 učitelka   MŠ                         Bc. Jana Krbcová

 

pracovnice  školní  jídelny

vedoucí  školní  jídelny          Bc. Jana Krbcová

kuchařka                                 Miroslava  Hrdličková

pomocná  síla                         Olga Fraňková

provozní  pracovníci

      školnice  ZŠ                       p. Hnojská

školnice a topička  MŠ             p. Soumarová

 

 

 

    Telefonní  čísla:

  škola                                      376 396 229

 mateřská  škola                      376 396 237

 

Zaměření a činnost školy  ve školním  roce 2014 - 2015.

  1. Vychovávat a vést děti  k toleranci  a  vzájemné  úctě, kamarádství, ohleduplnosti, prohlubovat  národní  cítění  a  estetiku.
  2. Respektovat  pravidla bezpečnosti  při  pohybu  ve škole i mimo školu,řídit se  školním  řádem a  rázně  vystupovat  proti  projevům  různých  forem  šikany, rasismu a netolerance.
  3. Při  výchově  dětí  těsně  spolupracovat  s rodiči, prohlubovat  vzájemnou  informovanost,snažit se  řešit náměty a připomínky  ke  zlepšení  činnosti  organizace.
  4. Uplatňovat  moderní  formy  výuky,respektovat  individuální  potřeby  a  schopnosti  žáků, jejich  případné  vývojové  poruchy  učení  a  chování.
  5. V rámci  možností  školy a zřizovatele  - obec  Zavlekov -  vybavovat  školu  i

mateřskou  školu  novým  nábytkem a pomůckami.

 

 

 

 

Organizace školního roku 2014/2015 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích,

 

Č. j.: MSMT18448/2013, dne 21. května 2013

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
2. 2. - 8. 2. 2015
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
9. 2. - 15. 2. 2015
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
16. 2. - 22. 2. 2015
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
23. 2. - 1.3. 2015
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
2. 3. - 8. 3. 2015
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
9. 3. - 15. 3. 2015
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září 2015.

 

 

Schůzky  rodičů :

 

21.října 2014                                                    14. dubna 2015

-tyto  termíny  jsou  orientační,  přesné data konání schůzek rodičů  budou  včas  oznámeny

 

Zápis   do  1. třídy   :    20. ledna 2015

                                                                  

     

          Nepovinný  předmět

 

Nepovinný  předmět  náboženství  vyučuje    paní katechetka  Knetlová.

 

Plavecký  kurz  pro  žáky  3. -5. ročníku  proběhne   v bazénu v Horažďovicích, Zahájení výuky středa  17.9.2014 a pak vždy ve středu  celkem 10 lekcí.

 

 

 

 

Informace  vedoucí  školní  jídelny

 

Cena  jídla:                   svačina                 oběd

děti  MŠ                           7,-                       16,-

žáci  ZŠ 1. -4. roč                                        20,-

                   5. roč.                                       22,-

 

Placení  obědů : bezhotovostním převodem na účet organizace  číslo účtu : 27-7279760227/0100. nebo  v hotovosti  zálohově na daný měsíc  do   20.dne  toho měsíce u účetní obecního úřadu Zavlekov

 

 

Odhlašování  obědů:  nejpozději  do  8.00 hod. osobně  nebo  telefonicky

řediteli školy nebo vedoucí školní jídelny.

Stravování žáků  v době nemoci: podle par.32 zákona č. 395/1991 Sb. není

možné, aby  v době  nemoci  bylo  žákům  umožněno  stravování  nebo  odnášení  obědů  v nosičích  ze  školní  jídelny. Možnost  odběru  obědu  do  nosičů  lze  poskytnout  pouze  první  den  nemoci  dítěte.

 

 

 

Počty  žáků   podle  obcí:

 

OÚ  Zavlekov   -      Zavlekov   16

                                 Zavlekov Suchá  2

                                 Mladice      1

                                 Skránčice    4

 

OÚ  Tužice     -      Tužice          

 

 

 

 

Škola  je  pro  žáky  otevírána  od  7.30 hod.  a  od  této  doby  je  zabezpečen  nad  nimi  dohled. Během  vyučování  je  k návštěvě  školy   nutno použít  k ohlášení  zvonek  u   hlavního  vchodu.

 

Školní družina má provoz od 12.00 do 16.30 hod a nabízí dětem práci v zájmových kroužcích sportovní, informatiky, rukodělný,jazykový, hudební.

 

Rodič  má  právo  projednat  s učitelem  veškeré  záležitosti  související  s výukou  a  výchovou  dítěte. K návštěvě  školy  využije  rodič  dobu  před  výukou, případně  si  domluví  schůzku  s učitelem  v odpoledních  hodinách.

Je  nepřípustné,aby  tato  jednání  narušovala  výuku. Naopak  rodič  by se  měl  na  požádání  učitele  nebo  ředitele  dostavit  do  školy  k projednání  důležitých  skutečností  týkajících se  žáka.

 

Nepřítomnost  žáka  ve  škole  omlouvá  rodič  osobně,elektronicky, telefonicky  nebo  písemně (po sourozenci nebo spolužákovi)  do  2  dnů  třídnímu  učiteli  nebo  řediteli  školy.

Nepřítomnost  žáka  ve  škole  z jiných  než  zdravotních  důvodů  omlouvá

 

-       do 2  dnů  nepřítomnosti  třídní  učitel

-       při  delší  absenci  žáka  požádá  rodič  o  jeho  omluvení  či  uvolnění  ředitele  školy

 

Je  zcela  na  posouzení  rodičů, ale nedoporučuje  se, aby  žák nosil  do  školy  cenné věci, větší  částky  peněz  a  předměty,které  by  mohly  rozptylovat  pozornost jeho či  spolužáků.Škola  nenese  odpovědnost  za  ztrátu  či  zcizení  takovýchto  věcí.

 

Učitelé  nabízejí  žákům  možnost  individuálního  doučování  mimo  vyučování  pro  odstranění  problémů  při  výuce. Kdykoliv  po  domluvě.

 

Bezpečnost  dětí  mimo  školu

Škola  zodpovídá  za  bezpečnost  dětí  od  příchodu  do  školy  do  skončení  vyučování,resp. opuštění  školní  budovy. Z toho  vyplývá, že neručí za  bezpečnost

dětí ,opustí-li školu  při  polední přestávce  před  odpoledním  vyučováním. Mělo  by

se  tak  dít pouze  s Vaším  souhlasem  s uvědoměním  si  rizik,  které  děti  podstupují, zejména  při  přebíhání  frekventované  komunikace  v obci.

 

 

Školní webové stránky : www.zszavlekov.ic.cz

e-mail :                         zszavlekov@seznam.cz

 

 

 

 

V Zavlekově 31.8.2014                                                                 Mgr. Václav Hnojský

                                                                                                                ředitel školy


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek