Dětský den Zavlekov 2015

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 06. 2015

      V sobotu 6. června 2015 se na hřišti v Zavlekově konal dětský den na téma řemesla a povolání.

 

       Pro děti zde bylo připraveno 19 stanovišť s nejrůznějšími soutěžemi. Celkem 78 soutěžících dětí si mohlo vyzkoušet například věšení prádla u pradleny; sázení a sbírání brambor u sedláka;u výpravčího se svezly mašinkou;poznávání koření po čichu u báby kořenářky; zdobení koláčů u pekaře; u zahradnice probíhal závod mezi tulipány; kovář zde měl feldšmídu a děti vytahovaly ručně kované hřebíky kovářskými kleštěmi; u hajného házely šiškami na cíl; u vojáka děti podlézaly pod nataženým provázkem; u malíře malovalyna sádrový odlitek, který si mohly odnést; nebo se nechat zkrášlit v kosmetickém salónu, kde jim zdarma bylo malováno na obličej. Protože je Zavlekov obec s kamenitou tradicí, nesmělo chybět ani skládání obrázků z oblázků u kameníka a mnoho dalších disciplín v ukázce nejrůznějších řemesel a povolání. Po soutěžích bylo vyhlášení výsledků, kde si každé zúčastněné dítě vylosovalo cenu.

       Závěrem nechybělo ani představení s letadýlkem od pana faráře, který dětem pouštěl z letadla bonbóny. Děti si zde mohly upéct buřty a po celý slunečný den bylo zapotřebí dodržovat pitný režim. Občerstvení, pití i dárečky pro děti byly zcela zdarma. Poděkování patří všem zúčastněným a těm, kteří se na dětském dnu podíleli a to nejen všem maskám, ale také sponzorům: OÚ Zavlekov, firma Wölfle s. r. o., Petr a Stanislava Niemetzovi, SDH Zavlekov, Maso Brejcha, Farnost Zavlekov, pekárny Klatovy a celý den nám zde hrál Dušan Mertl. Počasí se perfektně vydařilo a příští rok se můžete těšit na dětský den s tématem skřítci a strašidla.Na tuto akci můžete přijít každoročně díky hlavní organizátorce paní PavlePřerostové. 

 

Fotografie fotoalbum :